Tālrunis+371 28385008
My Cart
Your cart is 0 item
0
The Cart is empty
logo

"SK Lauciene"

Spora kluba vēsture un darbība

Biedrība Sporta klubs Lauciene reģistrēta 04.04.2018. gadā, bet reāli savu darbību veic jau kopā daudzus gadus. Sakumā kā sporta entuziastu grupiņa, vēlāk jau kā paliela interešu grupa līdz nonācām līdz biedrības nodibināšanai. Biedrība ir veiksmīgi startējusi dažādos projektos un ir piesaistīts finansējums sporta infrastruktūrā pagasta teritorijā.

Pamata virziens un mērķi

Pamata virziens un mērķi ir sabiedriska labuma darbība, kas vērsta uz fiziski aktīva dzīves veida, sporta popularizēšanu un veicināšanu:

  • veicināt, rīkot, popularizēt un atbalstīt dažādus sporta un izglītības procesus, pasākumus gan Latvijā, gan ārvalstīs;
  • atbalstīt kluba pārvaldītās komandas, veidot komandas dažādos sporta veidos vienot visus interesentus, veselīgam, sportiskam, un aktīvam dzīvesveidam;
  • veselīgas atpūtas pasākumu rīkošana, fizisko un garīgo spēju atjaunošana un paaugstināšana;
  • nodrošināt interesentiem dažādu sporta veidu iemaņu apgūšanas iespējas, organizējot apmācības, nometnes un treniņus;
  • sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem, lai celtu sporta, veselības, izglītības procesa popularitāti.

Mūsu komanda

Komandas dalībnieki